Ceiliúradh ar 30 bliain

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

FÚINN

I bhfómhar na bliana 2021, beidh muid ag comóradh 30 bliain ó bunaíodh Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, eagraíocht cheannródaíoch i bhforbairt chultúrtha agus forbairt na Gaeilge i gceann de na ceantair is díothaí go sóisialta agus go heacnamaíoch i mBéal Feirste.

TÁ CULTÚRLANN MCADAM Ó FIAICH 30 BLIAIN AR AN FHÓD.

Tionscadal oidhreachta é seo

a dhéanann ceiliúradh in 2021

ar 30 bliain ó bunaíodh

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

i mBéal Feirste in 2021.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag Ciste Oidhreachta an Chrannchuir Náisiúnta.

IMEACHTAÍ

Tá sraith léachtaí beartaithe mar chuid den cheiliúradh.

Tá taispeántas grianghrafadóireachta ar líne beartaithe mar chuid den tsraith taispeántas.

STAIR BÉIL

STAIR BÉIL

EAGRAIS NA CULTÚRLAINNE AG FÉILE NA CARRAIGE

Féach tuilleadh →
STAIR BÉIL

Cuimhní Trasphobail

Féach tuilleadh →
Scroll to Top